Leveringsvoorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.