Greenselect.nl is een online tuincentrum. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Wat de woorden al doen vermoeden is Greenselect.nl een zeer compleet tuincentrum, zoals je dat verwacht van een fysiek tuincentrum. Greenselect.nl biedt echter in tegenstelling tot het traditionele tuincentrum, de producten via het internet aan. Met de komst van het internet zijn er veel deuren opengegaan. Waar je vroeger voor elke snoeischaar naar het tuincentrum moest rijden, bestel je tegenwoordig alles eenvoudig en veilig online.

 

Al een fors aantal jaar vindt er zich geleidelijk een verschuiving plaats van fysieke winkels naar internetwinkels. Zo ook heeft Greenselect.nl met zijn online tuincentrum de stap naar het internet gemaakt dat past in het toekomstperspectief. Of je het online bestellen als prettig ervaart of niet, het feit blijft dat langzamerhand in de Benelux, traditionele tuincentra aan het verdwijnen zijn. De reden waarom dat gebeurt is helemaal nog niet zo vreemd!
Het tuincentrum: fysiek of online

Zoals al eerder beschreven daalt het aantal fysieke tuincentra fors. Zo telde bijvoorbeeld Nederland in 2008 nog 730 fysieke tuincentra, in 2012 was dat aantal al gedaald naar 650 (Bron: Locatus). Met deze forse daling is duidelijk te zien dat steeds meer consumenten ervoor kiezen om hun tuinartikelen online te bestellen, maar waarom eigenlijk? Het voordeel van een online tuincentrum als Greenselect.nl is dat de winkel 24 uur per dag en 365 dagen per jaar open is. Jij bestelt wanneer het jou uitkomt en je bent daarbij niet gebonden aan openingstijden. Een bijkomend voordeel van het online tuincentrum is dat de artikelen thuis worden geleverd. Je bespaart simpel gezegd tijd, moeite en brandstof uit. Voor een gereduceerd verzendtarief worden de artikelen bij jouw voordeur afgeleverd  en dat al vaak binnen een aantal werkdagen na bestelling. Voor veel consumenten kunnen de hectische taferelen in het fysieke tuincentrum op 2e paasdag daarom haast niet meer opwegen tegen het gemak van online bestellen in het online tuincentrum.
De kernwaarden van Greenselect.nl

De voordelen van het bestellen in een online tuincentrum als Greenselect.nl komen uit in de kernwaarden van Greenselect.nl. Expertise en service staan bij Greenselect.nl erg hoog in het vaandel. Greenselect.nl heeft meer dan 10 jaar ervaring in de tuinwereld en mede daardoor kun je, indien dat voor jou wenselijk is, professioneel en persoonlijk advies op maat verwachten. De overige kernwaarden en de voordelen van het online tuincentrum die Greenselect.nl nadrukkelijk uitdraagt zijn:

 • Snelle levering
 • Veilig bestellen
 • Mogelijkheid tot achteraf betalen
 • Recht van Retour
 • Hoogwaardige klantenservice

Producten van Greenselect.nl

Met een assortiment van meer dan 10.000 artikelen is Greenselect.nl een zeer compleet tuincentrum te noemen. Op de website navigeer je gemakkelijk naar het artikel dat je zoekt. Het online tuincentrum Greenselect.nl bezit een overzichtelijke structuur van hoofd- en subcategorieën. De hoofdcategorieën op de website van Greenselect.nl zijn:

 • Plant en Zorg
 • Tuininrichting
 • Water in de tuin
 • Tuinonderhoud
 • Dier en welzijn
 • Sfeer in huis

Kortom: alles wat je verwacht van een traditioneel tuincentrum, vindt je ook in het online tuincentrum. Sterker nog: Je vindt in het online tuincentrum vaak meer dan in het traditionele tuincentrum! We spreken hierbij uiteraard over de niet-levende artikelen. Levende artikelen, zoals beplanting, verzenden is overigens wel steeds meer mogelijk aan het worden. Op dit moment biedt het online tuincentrum Greenselect.nl al Taxus- en Buxusbeplanting aan en wil het in de toekomst op beplanting gaan uitbreiden. Met al deze mogelijkheden en voordelen van het online tuincentrum kunnen we stellen dat het fysieke tuincentrum langzaam zal gaan vervagen. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Ervaar zelf eens het gemak en de betrouwbaarheid van het bestellen bij een online tuincentrum op Greenselect.nl!

Bronvermelding:
Slob, G. (2013, March 26). Tuinbranche kan wel zonnetje gebruiken! Voorjaar waar blijf je? – Locatus Retail Reflect. Retrieved July 15, 2015