Disclaimer en privacyverklaring
Belangrijke informatie voor onze klanten
Dit is de website van Green Select V.O.F.

Ons bedrijfsadres is:
Greenselect
Verdekspad 6a
9163 GS Nes
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 73653918
Ons btw-nummer is: NL859616289B01

Ons e-mailadres is: info@greenselect.nl
Ons telefoonnummer is: 0682169596
Als hieronder wordt gesproken van Green Select, wij, ons of https://greenselect.nl dan wordt daarmee bedoeld Green Select V.O.F. of de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.
 
Disclaimer
Hoewel Green Select de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Green Select niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Green Select aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Green Select sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Green Select kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van haar website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Green Select geen aansprakelijkheid.

Green Select is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Green Select.

De website van Green Select bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Green Select en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Green Select’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (BOIP), dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Green Select, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Privacyverklaring
Wanneer je op onze website greenselect.nl een bestelling plaatst, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij je gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken. Green Select VOF is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Manier van gegevensverwerking
Al onze klanten hebben de keus om een aankoop te doen als gast of om zich bij ons te registreren. Bij registratie wordt een account voor je aangemaakt. Met het oog op de verwerking van je bestelling bewaren we de persoonsgegevens die door jou werden opgegeven.

De volgende gegevens kunnen door Green Select worden verwerkt:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media accounts, en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij op als je een online betaling doet.
 • Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, en digitale nieuwsbrieven.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en onze website wordt afgeschermd.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens
Green Select gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het uitvoeren van een koopovereenkomst.
 • Voor het registreren, afhandelen en verzorgen van eventuele vragen, klachten, retouren en reparaties.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Green Select behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van (eventuele) wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en het recht van overdraagbaarheid
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten alle tijde richten aan support@greenselect.nl.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Green Select en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Green Select een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Achteraf betalen met Klarna Factuur
Koop nu – betaal pas over 14 dagen!
Als u kiest voor een betaalmethode van Klarna ontvang je altijd eerst het product thuis en heb je 14 dagen de tijd om te betalen. De factuur wordt per post of per mail verstuurd. De betaling hiervan dien je binnen 14 dagen aan Klarna te voldoen, zoals aangegeven op de factuur. Door voor deze betaalmethode te kiezen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Klarna.

Let op: vul je gegevens naar waarheid en zo compleet mogelijk in. Op basis van je gegevens vindt een kredietcheck plaats. Deze check kijkt of je in aanmerking komt om met Klarna te betalen. Lukt het de eerste keer niet, geen nood – dit kan ook door een typefout komen. Controleer daarom je gegevens en probeer het gerust nog een keer. Word je onverhoopt toch geweigerd door Klarna, dan bieden wij je een alternatieve betaalmethode aan.

Om gebruik te kunnen maken van Klarna, dien je ouder te zijn dan 18 jaar.